บริษัท ทรัพย์วลิน จำกัด
โทร 02-117-4820, 097-192-8683
  • th

งานตัดคอนกรีต


งานตัดคอนกรีต

 

งานตัดคอนกรีต

 

บริษัทฯ เรามีบริการงานตัดคอนกรีตที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดหรือความหนาของคอนกรีต ทั้งนี้รูปแบบต่างๆ จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับพื้นที่ของหน่วยงานนั้นๆ ทางบริษัทฯมีบริการด้านงานตัดคอนกรีตโดยแบ่งเป็นประเภท ดังต่อไปนี้

1. งานตัดคอนกรีตด้วย WALL SAW

2. งานตัดคอนกรีตด้วย FLOOR SAW

3. งานตัดคอนกรีตด้วย WIRE SAW

4. งานตัดคอนกรีต HAHD SAW

5. งานตัดคอนกรีตด้วย LAMP&JOINT

 

ตัวอย่างรูปภาพตามลักษณะงานที่ผ่านมา

1. งานตัดคอนกรีตด้วย WALL SAW

เครื่องตัดผนัง (Wall Saw) สำหรับตัดผนังเพื่อทำประตูลิฟต์ ขยายประตู หรือชิ่งเปิดต่างๆ โดยการยึดรางกับผนังแล้วติดตั้งเครื่องตัดติดกับราง ใช้รีโมทบังคับการตัด

 


 

2. งานตัดคอนกรีตด้วย FLOOR SAW

เป็นเครื่องตัดคอนกรีตแบบรถเข็ญตัด ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส ในการขับเคลื่อนใบตัด สามารถตัดพื้นได้ลึกสุดที่ 53 cm. เหมาะสำหรับตัดพื้นโรงงานที่มีพื้นที่กว้างๆ ถนน สามารถตัดได้รวดเร็ว

 


 

3. งานตัดคอนกรีตด้วย WIRE SAW

เป็นการตัดแบบใช้โซ่เพชรดึงคอนกรีตเพื่อให้คอนกรีตขาดออกจากกัน สามารถตัดคอนกรีตและเหล็กได้ เหมาะกับการใช้งานกับงานที่ไม่มีรูปทรงการตัดที่แน่นอน, คาน, เสาใหญ่ หรือการตัดคอนกรีตใต้น้ำ

 

 


4. งานตัดคอนกรีต HAHD SAW

เครื่องตัดชนิดนี้ ไม่ใช้กระแสไฟฟ้าเป็นเครื่องตัดคอนกรีตแบบมือจับ สามารถตัดได้ลึกสูงสุด 15 cm. เหมาะสำหรับตัดผนังที่เป็น ผนังก่ออิฐ ผนัง Precast ตัดช่องเปิดเล็กๆ ตัดคอนกรีตในพื้นที่จำกัด หรือตัดในสถานที่ๆ ไม่มีกระแสไฟฟ้า เพราะเครื่องตัดชนิดนี้ใช้น้ำมัน

 


5. งานตัดคอนกรีตด้วย LAMP & JOINT

รับตัด Joint สำหรับหยอดยางมะตอย Joint ขาดจากกัน ตัดเส้นลายก้างปลาสำหรับ Lamp ทางขึ้น - ลงอาคาร ตัดได้ตั้งแต่ขนาด 6 mm., 10 mm., 20 mm.