บริษัท ทรัพย์วลิน จำกัด
โทร 02-117-4820, 097-192-8683
  • th

งานเจาะคอนกรีต


งานเจาะคอนกรีต

 

งานเจาะคอนกรีต

 

1. งานเจาะคอนกรีต คอริ่งคอนกรีต (Coring Concrete)

ทั้งพื้นและผนัง, คานคอนกรีตตามขนาดและรูปแบบที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด สามารถเจาะคอนกรีตได้ทุกขนาดตั้งแต่ Dia. 14-32 mm. ,2”,3”,4”,5”,6”,8”,10”,12” และ 14” เป็นต้น นอกจากนี้ การ Coring คอนกรีตยังสามารถทำช่องเปิดขนาดต่างๆ ได้ เช่น ช่องชาร์ป ประปา ไฟฟ้า หรือช่องเปิดต่างๆ ที่มีข้อจำกัดในเรื่องสถานที่ เครื่องตัดคอนกรีตไม่สามารถเข้าไปทำงานได้ ช่องเล็กๆ ช่องที่มีความลึกมากๆ


 

2. งานเจาะคอนกรีต คอริ่งคอนกรีต (Coring Concrete) ที่ความลึกพิเศษตั้งแต่ 0.80m. -3.00 m.

 


 

3. งานเจาะคอนกรีต คอริ่งคอนกรีต (Coring Concrete) เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ ตั้งแต่ Dia 10”, 12”, 14”


 

4. งานเจาะคอนกรีต คอริ่งคอนกรีต (Coring Concrete) โดยเทคนิคพิเศษ เอียง 45 องศาหรือมากกว่า ให้ทะลุอีกฝั่งตรงจุดที่ลูกค้าต้องการโดยไม่มีค่า error


 

5. งานเจาะคอนกรีต คอริ่งคอนกรีต (Coring Concrete) มีระบบการยึดแท่นเครื่องแบบศูนย์ญากาศ (Vacuum) เพื่อไม่ให้พื้นผิวเสียหายจากการเจาะฝังพุกยึดแท่นเครื่องเจาะ เช่นผิวกระเบื้อง ผิวหินอ่อน หินขัด ผนังก่ออิฐฉาบปูนหรือผิวที่เคลือบอีพ็อกซี่