บริษัท ทรัพย์วลิน จำกัด
โทร 02-117-4820, 097-192-8683
  • th

ถนน สุคนธ์สวัสดิ์


ถนน สุคนธ์สวัสดิ์

สถานที่ : ถนน สุคนธ์สวัสดิ์

เจ้าของสถานที่ :

ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฤทธิ์ตะวัน จำกัด

ลักษณะงาน : งานตัดช่องบันไดขนาด 4.0 M x 8.0M หนา 25 CM ผ่านแนวสลิง 3 เส้น

 

งานตัดช่องบันได งานตัดช่องบันได งานตัดช่องบันได งานตัดช่องบันได งานตัดช่องบันได งานตัดช่องบันได งานตัดช่องบันได งานตัดช่องบันได