บริษัท ทรัพย์วลิน จำกัด
โทร 02-117-4820, 097-192-8683
  • th

บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด


บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

สถานที่ : บริษัท ปูนซีเม้นต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

เจ้าของสถานที่ : บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด

ผู้ว่าจ้าง : หจก.รุ้งฟ้าชัย

ลักษณะงาน : งานฝัง Both M-48 ลึก 1.20 M จำนวน 48 รู